Feedback

Zakázky pro: Makedonie

Tento seznam zobrazuje zakázky z Makedonie.

633 zakázek pro toto vyhledávání. Stránka: 1 ( od 64)
  Název Publikováno Lhůta pro podání nabídky Region
градежни работи за тековно одржување 22.04.17 02.05.17 Macedonia
Одржување на громобранското и заштитно заземјување во општината, урбаните и месните заедници, основните училишта и детските градинки 21.04.17 02.05.17 Macedonia
Лимаро-браварски и дреарски услуги за одржување на системот 21.04.17 11.05.17 Macedonia
избор на овластен проценител за возила за расход 21.04.17 27.04.17 Macedonia
Канцелариски мебел и друг вид на мебел 21.04.17 12.05.17 Macedonia
Санација и реконструкција на културен дом во с.Злести 21.04.17 12.05.17 Macedonia
Набавка на гориво за службени возила 21.04.17 02.05.17 Macedonia
Крпење на прекопи на улици и оштетени асфалтни површини во општина Кочани 21.04.17 03.05.17 Macedonia
Набавка на прехрамбени и други производи за потребите на Општина Могила 21.04.17 02.05.17 Macedonia
Печатени обрасци 21.04.17 03.05.17 Macedonia

градежни работи за тековно одржување

Druh zakázky Stavební práce
Datum zveřejnění 22.04.17
Termín pro podání nabídky: 02.05.17

Одржување на громобранското и заштитно заземјување во општината, урбаните и месните заедници, основните училишта и детските градинки

Druh zakázky Dodávky
Datum zveřejnění 21.04.17
Termín pro podání nabídky: 02.05.17

Лимаро-браварски и дреарски услуги за одржување на системот

Druh zakázky Služby
Datum zveřejnění 21.04.17
Termín pro podání nabídky: 11.05.17

избор на овластен проценител за возила за расход

Druh zakázky Služby
Datum zveřejnění 21.04.17
Termín pro podání nabídky: 27.04.17

Канцелариски мебел и друг вид на мебел

Druh zakázky Dodávky
Datum zveřejnění 21.04.17
Termín pro podání nabídky: 12.05.17

Санација и реконструкција на културен дом во с.Злести

Druh zakázky Stavební práce
Datum zveřejnění 21.04.17
Termín pro podání nabídky: 12.05.17

Набавка на гориво за службени возила

Druh zakázky Dodávky
Datum zveřejnění 21.04.17
Termín pro podání nabídky: 02.05.17

Крпење на прекопи на улици и оштетени асфалтни површини во општина Кочани

Druh zakázky Stavební práce
Datum zveřejnění 21.04.17
Termín pro podání nabídky: 03.05.17

Набавка на прехрамбени и други производи за потребите на Општина Могила

Druh zakázky Dodávky
Datum zveřejnění 21.04.17
Termín pro podání nabídky: 02.05.17

Печатени обрасци

Druh zakázky Dodávky
Datum zveřejnění 21.04.17
Termín pro podání nabídky: 03.05.17