Feedback
I.D.: 35907540

Vodovod a ATS v obci Souňov

Druh zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění
15.05.19
Druh dokumentu:
Výsledky
CPV kódy
45231300-8
Předpokládaná hodnota:
19 926 435,00 CZK
 
 
Přílohy:
 1. Písemná_zpráva_zadavatele_VZ_Souňov_podpis (pdf, 286,6 KB).pdf   Pro zobrazení příloh testujte zde
 2. SoD Souňov - podepsané (pdf, 20,2 MB).pdf   Pro zobrazení příloh testujte zde
Místo:
Středočeský kraj
 • Uložit
 • Tisk
 • Poznámky
  Pro uložení poznámek musíte být přihlášeni.
 • Předat
  Neplatná e-mailová adresa E-mail byl zaslán úspěšně.
Popis:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě venkovního vodovodu, který bude zásobovat pitnou vodou obec Souňov ve Středočeském kraji. Navržený vodovod bude napojen na stávající vodovodní řad v obci Chedrbí. Napojení bude provedeno na koncovou větev řadu K D 75/6,8 mm. V místě napojení bude vybudována akumulace vody o objemu 16 m3. Výpočtová denní spotřeba obce Souňov činí 15,5 m3, maximální denní spotřeba vody je 0,27 l/s, průměrná denní spotřeba vody je 0,18 l/s. Toto množství vody je dostačující pro 24 hodinovou potřebu vody pro zásobované území. Napouštění akumulace bude řízeno od aktuálního tlaku v síti v obci Krchleby (ATS Krchleby) a bude možné pouze mimo špičky spotřeby pitné vody. U navržené akumulace bude vybudována automatická tlaková stanice s výkonem do 1,0 l/s, která bude čerpat vodu do navržené vodovodní sítě v obci Souňov. V nadzemním objektu ATS je rovněž počítáno s náhradním zdrojem el. energie. V ATS bude přívodním potrubí z Chedrbí osazen plovákový ventil, který přeruší tok vody i tlak. Chod ATS bude řízen a sledován dispečinkem provozovatelem veřejného vodovodu – Vodohospodářské společnosti Vrchlice – Maleč a.s. v Kutné Hoře. Navržená ATS bude vybavena stejným systémem nebo systémem kompatibilním, viz PS 03 ATS přenos dat. Přívodní vodovodní řad z Chedrbí do Souňova je veden v historické polní cestě. Navržené zásobní vodovodní řady v Souňově jsou vedeny v komunikaci Krajské správy komunikací středočeského kraje a v místních komunikacích v majetku obce. Vodovodní řady jsou vedeny v souběhu s navrženou splaškovou kanalizací po veřejných prostranstvích tak, aby byly dobře přístupné při realizaci a pro provoz a údržbu. Na vodovodních řadech budou osazeny hydranty, které budou sloužit pro odkalení a odvzdušnění potrubí. Vodovodní řady jsou navrženy z potrubí PE 100 RC dvouvrstvé, SDR 11 D 90x8,2 mm. Celková délka nově navržených vodovodních řadů bude cca 2 730 m, níže je uvedeno jejich dělení: • Vodovodní řad A délka 1 798,0 m • Vodovodní řad A1 délka 288,0 m • Vodovodní řad A2 délka 100,0 m • Vodovodní řad A2-1 délka 456,0 m • Vodovodní řad A2-2 délka 33,0 m • Vodovodní řad A3 délka 55,0 m
Registrujte se nyní na 7 denní testování zdarma. Budete mít přístup k této a mnoha dalším zakázkám z Vašeho oboru!

Proč veřejná-soutěž.cz?

 • Vyhledávací kritéria z Vašeho oboru

 • Největší databáze zakázek v ČR

 • Osobní konzultant - i během testování zdarma!

 • Každý den nově vypsané zakázky

Moje registrace