Feedback
I.D.: 33032907

„V 00337 – Revitalizace Farské zahrady v Tasovicích“

Druh zakázky
Služby
Datum zveřejnění
07.01.19
Druh dokumentu:
Nabídky
CPV kódy
77310000-6 77315000-1
Termín pro podání nabídky:
23.01.19
Předpokládaná hodnota:
3 822 000,00 CZK
Přílohy:
 1. 1_Výzva k podání nabídek_Tasovice.doc   Pro zobrazení příloh testujte zde
 2. 1_ZD Tasovice.docx   Pro zobrazení příloh testujte zde
 3. 1_ZD Tasovice_Příloha 1 a 2.doc   Pro zobrazení příloh testujte zde
 4. 1_ZD Tasovice_Příloha 3 Návrh smlouvy o dílo.doc   Pro zobrazení příloh testujte zde
 5. 1_ZD Tasovice_Příloha 4 PD a VV.ZIP   Pro zobrazení příloh testujte zde
 6. 1_ZD Tasovice_Příloha 5_Standardy.pdf   Pro zobrazení příloh testujte zde
Místo:
Jihomoravský kraj
 • Uložit
 • Tisk
 • Poznámky
  Pro uložení poznámek musíte být přihlášeni.
 • Předat
  Neplatná e-mailová adresa E-mail byl zaslán úspěšně.
Popis:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek souvisejících s projektem Revitalizace Farské zahrady v Tasovicích registrační číslo - CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_094/0008120 kterým jsou práce podle projektové dokumentace „Revitalizace Farské zahrady v Tasovicích“ vypracované projektantem společností Atregia s.r.o., se sídlem Šebrov 215, 679 22 Šebrov – Kateřina, IČO: 02017342, odpovědný architekt Ing. Yvona Lacinová autorizovaný architekt ČKA 01 292 (dále jen „projektová dokumentace“). Všechny vlastnosti, postupy, požadavky a specifikace jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace a v projektové dokumentaci, která je společně s výkazem výměr přílohou č. 4 této zadávací dokumentace. Technický dozor u této zakázky nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. Je-li v zadávacích podmínkách, technických specifikacích, projektové dokumentaci či výkazu výměr uveden odkaz na určité dodavatele, výrobky nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, tak se dle ustanovení § 89 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, považuje takovýto odkaz za upřesnění technických podmínek, které by bez jeho použití nebyly dostatečně přesné a srozumitelné. Zadavatel u každého takového odkazu výslovně uvádí a připouští možnost nabídnout jiné rovnocenné řešení.
Registrujte se nyní na 7 denní testování zdarma. Budete mít přístup k této a mnoha dalším zakázkám z Vašeho oboru!

Proč veřejná-soutěž.cz?

 • Vyhledávací kritéria z Vašeho oboru

 • Největší databáze zakázek v ČR

 • Osobní konzultant - i během testování zdarma!

 • Každý den nově vypsané zakázky

Moje registrace