Feedback
I.D.: 33744081

Vzdělávání zaměstnanců města Lovosice - III. výzva

Druh zakázky
Služby
Datum zveřejnění
11.02.19
Druh dokumentu:
Nabídky
CPV kódy
80000000-4
Termín pro podání nabídky:
22.02.19
Předpokládaná hodnota:
910 000,00 CZK
Přílohy:
 1. Priloha č 2 Cestne_prohlaseni_vzor.doc   Pro zobrazení příloh testujte zde
 2. Priloha č. 1 Kryci_list_vzor.doc   Pro zobrazení příloh testujte zde
 3. Příloha č 3 Zavazny_navrh_smlouvy.docx   Pro zobrazení příloh testujte zde
 4. Příloha č. 4 seznam poddodavatelů.docx   Pro zobrazení příloh testujte zde
 5. Výzva k podání nabídek III_sign.pdf   Pro zobrazení příloh testujte zde
 6. Zadávací_dokumentace_vzdelavani_zamestnancu_III výzva.pdf   Pro zobrazení příloh testujte zde
Místo:
Ústecký kraj
 • Uložit
 • Tisk
 • Poznámky
  Pro uložení poznámek musíte být přihlášeni.
 • Předat
  Neplatná e-mailová adresa E-mail byl zaslán úspěšně.
Popis:
Jedná se o služby vzdělávání pracovníků městského úřadu v Lovosicích. Zaměstnanci MěÚ absolvují vzdělávací kurzy, které povedou ke zlepšení jejich pracovních schopností a zlepšení výkonu jejich povolání, a to v souladu se strategií vzdělávání města. Předmětem zakázky je vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu v Lovosicích v rámci projektu "Vzdělávání zaměstnanců města Lovosice", Reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002867. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků ESF prostřednictvím OP Zaměstnanost. Základní informace společné pro všechny části veřejné zakázky: V níže uvedeném textu je chápán pojem vzdělávací kurz, kurz a vzdělávání totožně. Pojem kurz je chápán jako jednotková složka tematického celku (správní řízení, odbor dopravy, odbor životního prostředí atd.), která bude předmětem hodnocení nabídek. Zadavatel požaduje: Popis kurzu Zahájení kurzu: 07.00 - 08.00 hod. Délka jednoho kurzu: minimálně 6 vyučovacích hodin (? 45 minut), zadavatel umožňuje délku 6-8 vyučovacích hodin. Ukončení kurzu: max. 15.30 hod. Jazyk kurzu: český Po ukončení kurzu obdrží účastník osvědčení o účasti, ve kterém bude uvedeno jméno a příjmení účastníka, název kurzu, termín konání kurzu, časová dotace, resp. počet hodin výuky, kde to bude možné i informace o financování kurzu z prostředků ESF prostřednictvím OPZ a státního rozpočtu ČR v rámci projektu Vzdělávání zaměstnanců města Lovosice Čas zahájení a ukončení je možné změnit po předchozí domluvě mezi zadavatelem a dodavatelem Akreditace: Akreditaci vzdělávací instituce zadavatele vyžaduje vždy. Akreditaci jednotlivých kurzů zadavatel požaduje pouze u následujících částí VZ: Část 4. - správní řízení, správní řád Část 5. - odbor dopravy Část 6. - odbor životního prostředí Část 7. - odbor stavebního úřadu, územní plánování Část 9. - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Část 10. - odbor správní a živnostenský Místo plnění: Kurz bude probíhat v sídle zadavatele (Školní 407/2, 410 30 Lovosice), popř. ve Pfannshmidtově vile, Staré radnici či v Kulturním středisku Lovoš v Lovosicích.. Po předchozím schválení zadavatelem je možné kurz realizovat v místě navrženém dodavatelem. Dojezdová vzdálenost však nesmí být větší než 80 km od sídla zadavatele, místo musí být dostupné veřejnou dopravou. U kurzů s místem plnění určeným dodavatelem je do ceny za kurz započten pronájem školících prostor. V měsících červenec, srpen budou kurzy vytvořené na míru probíhat minimálně. Kurzy budou plánovány převážně mimo úřední dny. Doprava, stravování pro účastníky kurzu stejně jako další doprovodné služby, včetně poznámkových bloků a psacích potřeb není součástí předmětu plnění. Uvedené je v kompetenci zadavatele. Zadavatel požaduje zajištění podkladových materiálů (např. PowerPoint prezentace) alespoň týden před konáním kurzu. V případě, že v rámci kurzu nebudou podkladové materiály využívány, požaduje zadavatel předložit anotaci kurzu.   V jednotlivých částech výběrového řízení jsou uvedena témata, která mají být proškolena. Vybraná témata mohou být spojena do jednoho kurzu nebo naopak rozdělena do více kurzů. Konkrétní náplň kurzu bude vždy konzultována minimálně 8 týdnů před jeho realizací. Obsah kurzu, místo konání a termín realizace vždy schvaluje zadavatel. Plnění veřejné zakázky bude probíhat formou objednávek jednotlivých kurzů, ať už vytvořených "na míru" nebo z aktuálně platného katalogu kurzů dodavatele pro rok 2019, který nabízí veřejnosti, resp. úředníkům z jiných úřadů, a to do vyčerpání stanovené částky (předpokládaná hodnota) nebo do uplynutí doby pro realizaci zakázky.
Registrujte se nyní na 7 denní testování zdarma. Budete mít přístup k této a mnoha dalším zakázkám z Vašeho oboru!

Proč veřejná-soutěž.cz?

 • Vyhledávací kritéria z Vašeho oboru

 • Největší databáze zakázek v ČR

 • Osobní konzultant - i během testování zdarma!

 • Každý den nově vypsané zakázky

Moje registrace