Feedback

Zakázky pro: Makedonie

Tento seznam zobrazuje zakázky z Makedonie.

709 zakázek pro toto vyhledávání. Stránka: 1 ( od 71)
  Název Publikováno Lhůta pro podání nabídky Region
Поставување на хоризонтална и вертикална сигнализација на дел од уличната мрежа во Општина Чаир 20.09.18 01.10.18 Macedonia
Сервисни услуги (одржување и поправка) на санитетски и патнички возила 20.09.18 25.09.18 Macedonia
Набавка на канцелариски материјали 20.09.18 16.10.18 Macedonia
услуги за сервисирање и одржување на лифтови во ЈЗУ Клиничка болница - Штип за период од една година 20.09.18 25.09.18 Macedonia
Електроматеријали за електромашинско одржување (повторена постапка) 20.09.18 01.10.18 Macedonia
Набавка на ситен инвентар, алат и други материјали 20.09.18 26.09.18 Macedonia
Мерење на квалитет на амбиентален воздух и определеување на загадување на истиот 20.09.18 01.10.18 Macedonia
осигурување на имот, опрема и залихи 20.09.18 01.10.18 Macedonia
УСЛУГА - АНГАЖИРАЊЕ НА ФИРМА ЗА УВОЗ НА СТОКА И ШПЕДИТЕРСКИ УСЛУГИ 20.09.18 27.09.18 Macedonia
Сервисирање на ПП апарати и хидранска мрежа 20.09.18 25.09.18 Macedonia

Поставување на хоризонтална и вертикална сигнализација на дел од уличната мрежа во Општина Чаир

Druh zakázky Stavební práce
Datum zveřejnění 20.09.18
Termín pro podání nabídky: 01.10.18

Сервисни услуги (одржување и поправка) на санитетски и патнички возила

Druh zakázky Služby
Datum zveřejnění 20.09.18
Termín pro podání nabídky: 25.09.18

Набавка на канцелариски материјали

Druh zakázky Dodávky
Datum zveřejnění 20.09.18
Termín pro podání nabídky: 16.10.18

услуги за сервисирање и одржување на лифтови во ЈЗУ Клиничка болница - Штип за период од една година

Druh zakázky Služby
Datum zveřejnění 20.09.18
Termín pro podání nabídky: 25.09.18

Електроматеријали за електромашинско одржување (повторена постапка)

Druh zakázky Dodávky
Datum zveřejnění 20.09.18
Termín pro podání nabídky: 01.10.18

Набавка на ситен инвентар, алат и други материјали

Druh zakázky Dodávky
Datum zveřejnění 20.09.18
Termín pro podání nabídky: 26.09.18

Мерење на квалитет на амбиентален воздух и определеување на загадување на истиот

Druh zakázky Služby
Datum zveřejnění 20.09.18
Termín pro podání nabídky: 01.10.18

осигурување на имот, опрема и залихи

Druh zakázky Služby
Datum zveřejnění 20.09.18
Termín pro podání nabídky: 01.10.18

УСЛУГА - АНГАЖИРАЊЕ НА ФИРМА ЗА УВОЗ НА СТОКА И ШПЕДИТЕРСКИ УСЛУГИ

Druh zakázky Služby
Datum zveřejnění 20.09.18
Termín pro podání nabídky: 27.09.18

Сервисирање на ПП апарати и хидранска мрежа

Druh zakázky Služby
Datum zveřejnění 20.09.18
Termín pro podání nabídky: 25.09.18