Zásady ochrany osobních údajů

Tato stránka Vám přiblíží, jak a proč (na základě regulací nastolených Obecným nařízení o ochraně osobních údajů — General Data Protection Regulation, GDPR) zpracováváme osobní údaje. Dále popisuje, jak nás zkontaktovat v případě záměru o uplatnění práv.
 

Kontakt

Tender Service s.r.o.
Adresa: Bubenská 1376/39, Praha 7, 170 00, Česká republika.
Telefonní číslo: +420 220 610 571
Otázky a požadavky týkající se ochrany dat směřujte na ochrana.dat@verejna-soutez.cz
 

Jaká data zpracováváme

Zpracováváme data, která nám poskytujete při registraci, a také Vaši IP adresu během přihlašování a interakcí v členském prostředí. Data poskytnutá v pozdějších fázích obchodního vztahu, např. telefonní číslo, taktéž používáme.

NESBÍRÁME žádné speciální kategorie osobních údajů.
 

K jakým účelům data sbíráme

Naše služba je určena firmám a podnikatelům. Kvalitně ji můžeme vykonávat jen v případě, když máme možnost Vás kontaktovat (ať už přes telefon, nebo email) a zjistit, o jaké zakázky máte zájem.
IP adresy sbíráme pouze z technických a právních důvodů.

Právní základ pro zpracování osobních údajů
•    Informace potřebné k uzavření smlouvy: službu můžeme vykonávat pouze tehdy, když jsme schopni Vás kontaktovat.
•    Zákonné povinnosti: IP adresy sbíráme během dvojitého opt-inu (vyjádřením souhlasu), abychom byli schopni prokázat, zdali určitá osoba souhlasí se zásadami ochrany osobních údajů a podmínkami služby.
 

Náš oprávněný zájem

•    Ochrana obchodního modelu: test zdarma můžeme nabídnout pouze v případě, když jsme si jisti, že se osoba nebo společnost nepokouší na bezplatný test registrovat vícekrát. Proto ukládáme data i po vypršení testovacího období.
Během testu a krátce po něm Vás kontaktujeme, abychom prodiskutovali, zda a jak chce Vaše společnost používat naše služby v budoucnu.
•    Dodržování podmínek: informace, které poskytujeme, jsou určeny našim zákazníkům pro podávání nabídek k veřejným zakázkám v jejich oboru. Přeprodávání dat není povoleno. Technické nástroje (roboti) používané k získávání dat jsou zakázány, jelikož by mohly negativně ovlivnit chod naší platformy.
 

Dobrovolný souhlas

Vyjádřením souhlasu se zasíláním novinek a nabídek ohledně našich služeb nám umožňujete Vás kontaktovat emailem nebo telefonem. Činíme tak pouze v případech, pokud máme nové služby nebo nápady, které by Vaší firmě mohly pomoci při podávání nabídek k veřejným zakázkám. Zašleme Vám rovněž speciální nabídky. Všechen zaslaný obsah se týká pouze veřejných zakázek.
Souhlas můžete kdykoliv zrušit, a to buď v uživatelském rozhraní naší stránky, zasláním emailu na adresu ochrana.dat@verejna-soutez.cz, nebo kliknutím na odkaz „Vyřadit z databáze“, který se nachází v záhlaví našich emailů.
Toto se netýká výsledkových emailů s veřejnými zakázkami, které Vám zasíláme na základě smluvních podmínek. Pokud si přejete přerušit bezplatný test, nebo placený odběr, kontaktujte nás prosím na adrese info@verejna-soutez.cz.
 

Příjemci dat / přenos dat

Vaše osobní údaje neprodáváme třetím stranám. Osobní údaje sdílíme pouze se subjekty, které pracují pro nás (poskytují služby potřebné pro naše fungování — účetnictví, marketingové služby, provozování naší stránky). Vztah s těmito dodavateli je chráněn smluvními podmínkami, které udržují Vaše údaje v bezpečí.
Osobní údaje nepředáváme do zahraničních zemí. Pro naše zásady ochrany dat týkající se služby Google Analytics naleznete níže další kapitolu.
 

Google Analytics / cookies

Tato stránka používá Google Analytics, nástroj pro webovou analytiku poskytovaný společností Google. Google Analytics využívá tzv. „cookies“, textové soubory, které jsou uloženy na Vašem zařízení, a umožňují analyzovat Vaše chování na stránce. Informace o chování na této stránce jsou obvykle přeposlány na server společnosti Google v USA, a tam uchovány. Díky IP anonymizaci této stránky bude ale Vaše IP adresa ještě před odesláním zkrácena. Pouze ve výjimečných situacích bude odeslána plná IP adresa, a teprve poté zkrácena. Google tyto informace použije ke zhodnocení Vašeho chování na této stránce, k sestavení reportů týkajících se aktivity na této stránce, a k dalším službám souvisejícím s provozem tohoto webu. Vaše IP adresa určená ke zpracování informací nástrojem Google Analytics nebude použita v rámci jiných nástrojů společnosti Google. Skladování „cookies“ na Vašem zařízení můžete zamezit prostřednictvím nastavení Vašeho internetového prohlížeče. Pokud tak však učiníte, je možné, že nebudete moci plně využít všech funkcí této stránky. Sběr dat nástrojem Google Analytics můžete zakázat stažením plug-inu dostupného na následujícím odkaze: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs. Alternativně můžete zabrátnit sběru pomocí služby Google Analytics na následujícím odkaze:
Více informací na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/eula.html?hl=cs


V rámci nástroje Google Analytics využíváme možnosti anonymizace IP adres, což znamená, že společnost Google nezjistí Vaši přesnou IP adresu, a na základě čehož Vás nelze identifikovat, nebo použít detailní geo-targeting. Rovněž nepoužíváme remarketing, a tak od nás neobdržíte reklamy vytvořené podle vaší historie vyhledávání.
 

Vaše práva

•    Právo být infomován/a o tom, jaká Vaše osobní data zpracováváme, jak dlouho je uchováváme a k jakému účelu.
•    Právo na rektifikaci
•    Právo požadovat vymazání dat, jestliže nejsou součástí smlouvy, potřebné z právních důvodů, anebo v oprávněném zájmu
•    Právo na přenositelnost dat
•    Právo na omezení zpracování
Dále jste oprávněni podat stížnost ohledně zpracování Vašich osobních Úřadu pro ochranu osobních údajů:
Adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.
Telefonní číslo: +420 234 665 111
Email: posta@uoou.cz

Jestliže máte jakoukoliv otázku, neváhejte nás kontaktovat na adrese ochrana.dat@verejna-soutez.cz