Feedback
I.D.: 35907589

Rekonstrukce střechy budovy MŠ a ZUŠ Trnkova v Brně-Líšni

Druh zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění
15.05.19
Druh dokumentu:
Nabídky
CPV kódy
45000000-7 44112400-2 45260000-7
Termín pro podání nabídky:
28.05.19 09:00
 
 
Přílohy:
 1. Příloha č. 5 sml (doc, 217,5 KB).doc   Pro zobrazení příloh testujte zde
 2. Příloha č. 6 VV (xlsx, 108 KB).xlsx   Pro zobrazení příloh testujte zde
 3. Příloha č. 8 PD (zip, 2,2 MB).zip   Pro zobrazení příloh testujte zde
 4. VÝZVA s přílohami č. 1-4, 7, 9 (docx, 743,8 KB).docx   Pro zobrazení příloh testujte zde
Místo:
Jihomoravský kraj
 • Uložit
 • Tisk
 • Poznámky
  Pro uložení poznámek musíte být přihlášeni.
 • Předat
  Neplatná e-mailová adresa E-mail byl zaslán úspěšně.
Popis:
Předmětem veřejné zakázky je výměna střešní krytiny a drobné stavební práce s tím související na stávajícím objektu MŠ a ZUŠ, a to na základě projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované Ing. Alešem Demelem, odp. projektant ing. Arch. Petr Němec, ČKA 03790. Stavební práce v rozsahu projektové dokumentace obsahují tyto díly: Číslo Název Typ dílu % 3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 2 62 Úpravy povrchů vnější HSV 0 4 Lešení a stavební výtahy HSV 8 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách HSV 2 96 Bourání konstrukcí HSV 1 99 Staveništní přesun hmot HSV 2 712 Povlakové krytiny PSV 0 762 Konstrukce tesařské PSV 17 764 Konstrukce klempířské PSV 9 765 Krytiny tvrdé PSV 45 783 Nátěry PSV 6 M21 Elektromontáže MON 1 D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 5 ON Ostatní náklady ON 2 Součástí předmětu veřejné zakázky jsou: • jménem zadavatele zajištění potřebných rozhodnutí, např. povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, souhlas se zásahem do zeleně, povolení záboru veřejného prostranství, oznámení na OIP apod. • zabezpečení staveniště v době, kdy bude ve školské budově provoz – především vstupy do budovy • zpracování potřebných zkoušek a revizí • pořízení dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 2x v tištěné podobě, 1x CD nebo USB flash disk • celkový úklid stavby před předáním dokončeného díla objednateli zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání díla bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny).
Registrujte se nyní na 7 denní testování zdarma. Budete mít přístup k této a mnoha dalším zakázkám z Vašeho oboru!

Proč veřejná-soutěž.cz?

 • Vyhledávací kritéria z Vašeho oboru

 • Největší databáze zakázek v ČR

 • Osobní konzultant - i během testování zdarma!

 • Každý den nově vypsané zakázky

Moje registrace