Feedback
I.D.: 34575992

Opravy kompresorů HDV

Druh zakázky
Služby
Datum zveřejnění
14.03.19
Druh dokumentu:
Nabídky
CPV kódy
50531300-9 50220000-3
Termín pro podání nabídky:
02.04.19
 
 
Přílohy:
 1. archiv226529.zip   Pro zobrazení příloh testujte zde
 2. VZ0065907 - Opravy kompresorů HDV.crt   Pro zobrazení příloh testujte zde
Místo:
ČESKÁ REPUBLIKA
 • Uložit
 • Tisk
 • Poznámky
  Pro uložení poznámek musíte být přihlášeni.
 • Předat
  Neplatná e-mailová adresa E-mail byl zaslán úspěšně.
Popis:
Předmětem této zakázky jsou opravy kompresorů, blíže specifikovaných v Příloze č. 1 návrhu Rámcové smlouvy o dílo pro hnací drážní vozidla v celkovém předpokládaném počtu 41 ks, dle podmínek Zadavatele stanovených ve Výzvě, Zadávací dokumentaci, návrhu Rámcové smlouvy o dílo a v přílohách těchto dokumentů. Práva a povinnosti Zadavatele a uchazeče upravené v této Výzvě se přiměřeně řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními § 1772 - 1779 upravujících veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku. Pro vyloučení pochybností se výslovně uvádí, že uvedená Zakázka a práva a povinnosti s ní související nepodléhají režimu zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, vzhledem k tomu, že Zadavatel nenaplňuje žádnou z definic zadavatele podle uvedeného zákona. Zakázka je financována z vlastních zdrojů Zadavatele.
Registrujte se nyní na 7 denní testování zdarma. Budete mít přístup k této a mnoha dalším zakázkám z Vašeho oboru!

Proč veřejná-soutěž.cz?

 • Vyhledávací kritéria z Vašeho oboru

 • Největší databáze zakázek v ČR

 • Osobní konzultant - i během testování zdarma!

 • Každý den nově vypsané zakázky

Moje registrace