Feedback

5 důvodů, proč se účast ve veřejných zakázkách vyplatí

26. březen 2018
Oblast veřejných zakázek se občas může jevit jako složitá, či dokonce matoucí. Proto jsme se rozhodli, že pro Vás sestavíme několikadílnou příručku, jejíž úkolem bude čtenářům přiblížit tematiku veřejných zakázek, a lépe je tak připravit na výběrová řízení. V dnešním prvním díle demystifikujeme mylné představy, které jsou někdy veřejným zakázkám přisuzovány.
 

Demystifikace veřejných zakázek:
5 důvodů, proč se účast ve výběrových řízeních vyplatí

Okolo veřejných zakázek panuje mnoho mýtů. O mýtu můžeme říct, že alespoň část z něho je pravda, a vlastně i dává smysl. Právě proto jsou obvykle mýty tak rozšířené. Obzvláště v oblasti veřejných zakázek, kde je těžké najít obstojné informace. Ale měli bychom opravdu zakládat naše obchodní rozhodnutí na základě toho, „co jedna bába povídala?“

Níže se Vám pokusíme následující mýty objasnit, a pomoci Vám tak ve Vašem rozhodování:

„Veřejné zakázky jsou pouze pro velké firmy.“

Opravdu? Podle studie společnosti GHK Consulting v Evropské unii veřejné zakázky vyhrávají ze 61 % střední a malé podniky. 18 % dokonce vysoutěží mikropodniky, tedy podniky, které zaměstnávají méně než 10 pracovníků a jejich roční obrat je menší než 2 miliony eur.
                Tento průzkum byl proveden ještě předtím, než byly zákony týkající se veřejných zakázek pozměněny ve prospěch malých a středních podniků, například umožněním rozdělení zakázky na více částí, nebo zmírněním byrokracie. Můžeme tedy předpokládat, že dnes malé a střední podniky vyhrávají dva ze tří tendrů.
                I podle naší zákaznické databáze můžeme potvrdit, že počet firem účastnících se ve výběrových řízeních roste: více než 80% našich zákazníků jsou podniky malé a střední velikosti.

„Zakázky vyhrávají pouze ti, kdo nabízí nejnižší cenu.“

Tak to bylo v minulosti, a v mnoha případech toto jednání představovalo opravdový problém. Nabídka mnohem lepšího produktu nebo služby při trochu vyšší ceně Vás prakticky eliminovala ze soutěže. Díky nedávným změnám v zákonu o zadávání veřejných zakázek od roku 2016 zadavatelé musí do svých hodnotících kritérií zařadit i jiné faktory, zejména kvalitu.

„O vítězi je (často) rozhodnuto už před výběrovým řízením.“

Tato kapitola by mohla vyplnit celou knihu, a tak se pokusíme být struční, i kdybychom neměli zmíněný mýtus plně ospravedlnit. Ano, jsme přesvědčeni, že dochází k případům, kdy se zadavatelé pokoušejí o zvýhodnění jednotlivých podavatelů nabídky, zejména skrze specifikace veřejné zakázky.
                Když se zamyslíme nad naším rozhodováním při nákupu, uvědomíme si, že i my máme někdy těžko vysvětlitelné nutkání koupit si produkt právě od určité značky: možná je to díky pozitivním zkušenostem z minulosti, víře v danou značku, nebo sympatiím. Zatímco soukromá firma se může rozhodnout, zda jí stojí za to zaplatit o 2 % dražší nabídku, a cítit se bezpečněji, veřejné subjekty si to často dovolit nemohou. Nebo je pro ně kupříkladu efektivnější nakoupit tiskárny od společnosti, od které už produkty mají — už jenom z důvodu snadnější údržby. Snad třeba zadavatel nemá aktuální přehled o situaci na trhu, a různými specifikacemi zakázky ignoruje Vaše inovativní produkty.
                Ke všem těmto případům dochází i při obchodování se soukromými společnostmi. Avšak nejsou zdaleka tak transparentní, a můžeme očekávat, že ani jejich rozhodování není 100% objektivní. Pokud specifikace zakázky favorizují konkurenta, alespoň ušetříte čas strávený nad vytvářením nabídky!
                Jeden důležitý tip: můžete to být ze všech uchazečů o zakázku právě Vy, kdo bude favoritem v nadcházejícím výběrovém řízení. Ukažte dotyčnému zadavateli, že Vaše firma nabízí nejlepší řešení jejich problému. Efektivní sebeprezentace a umění prodávat je jednou z dovedností, které Vám v soutěžích mohou velice pomoci.

„Veřejné subjekty vyplácejí později než soukromí zadavatelé.“

Nenašli jsme žádné statistiky, které by podporovaly či vyvracely toto prohlášení, takže není zcela zřejmé, zdali je pravdivé, nebo ne. Je jasné, že některé veřejné autority vyplácejí později než ostatní, ale tak je to i u soukromých zadavatelů. Možný důvod tohoto mýtu může být průměrná velikost veřejných institucí; můžeme předpokládat, že čím větší organizace, tím déle trvá proces platby, ať už se jedná o státní, nebo soukromé společnosti.
                V každém případě veřejné orgány vždy platí. Na rozdíl od soukromých firem totiž město, ministerstvo, či dokonce celá Česká republika nezbankrotuje. Zpozdilá platba je zajisté lepší než riziko neobdržení žádné platby. Navíc Vás mohou upomínkové procesy, které jsou často u neplatících soukromých firem nutné, stát čas i peníze.

„Proces podávání nabídek je až příliš byrokratický.“

Pokud jste se v minulosti poprvé účastnili výběrového řízení, nejspíše Vám přišlo, že ano; například takové shromažďování potřebných dokumentů mohlo být zdlouhavé a únavné. Naštěstí se proces podávání nabídek díky novému zákonu o zadávání veřejných zakázek z roku 2016 usnadnil. Ministerstvo pro místní rozvoj vede takzvaný Seznam kvalifikovaných dodavatelů, na který zapisuje pouze takové dodavatele, kteří splňují zákonem uložené způsobilosti (základní a profesní způsobilost). Výpis tohoto dokumentu dodavatelé poté mohou doložit namísto dokladů prokazujících splnění základní a profesní způsobilosti.
 

verejna-soutez.cz není odpovědná za obsah webových stránek druhých stran