Feedback

Jak malé a střední podniky benefitují z veřejných zakázek

01. květen 2018
Pokud se ve zprávách mluví o veřejných zakázkách, často jde o tendry v ceně stamilionů, jako například o výstavbu fotbalového stadionu. Pravdou ale je, že zakázky obnáší mnohem všednější požadavky, jako jsou nákupy počítačových obrazovek, nebo opravu přístroje, která zabere 5 hodin. V dnešním článku Vám proto přiblížíme několik způsobů, jakými mohou z veřejných zakázek benefitovat podniky malé nebo střední velikosti.

Veřejné zakázky malého rozsahu

Zakázky malého rozsahu, tedy zakázky, které nepřekračují předpokládanou hodnotu 6 000 000 Kč (bez DPH) v případě stavebních prací a 2 000 000 Kč (bez DPH) v případě dodávek zboží a služeb, jsou vhodné právě pro malé a střední podniky. Tyto zakázky zadavatelé zveřejňují na svých profilech zadavatele, často se nacházejí také na jejich stránkách. V České republice monitorujeme přes 21 tisíc zdrojů, což nám umožňuje každý den informovat zákazníky právě o nových zakázkách malého rozsahu.

Účast v zakázkách rozdělených na části

Nový zákon o veřejných zakázkách z roku 2016 nařizuje, aby byly zakázky rozděleny na více částí, kdykoliv je to technicky a ekonomicky možné. Změna zákona byla velkou součástí iniciativy Evropské unie, která se snaží o větší zapojení malých a středních podniků do veřejných zakázek.
Verejna-soutez.cz umožňuje vlastnit více vyhledávacích profilů, a tak si můžete nastavit dva profily — jeden, který vyhledává pouze veřejné zakázky malého rozsahu, a druhý, který hledá tendry rozdělené do částí.

Staňte se poddodavatelem

Nejen, že poskytujeme informace o zveřejněných zakázkách, informujeme rovněž o již vysoutěžených zakázkách. Tak můžete lehce dohledat výherce tendrů, a kontaktovat je s Vaší nabídkou subdodavatelství jakožto expert na určitou část zadání zakázky. Alternativně můžete kontaktovat firmu, která se často účastní zakázek týkajících se Vašeho zaměření, a předsvědčit ji, aby se daného tendru zúčastnila — s Vámi jako jejich subdodavatelem!

Nechte se oslovit s přímým zadáním

Veřejné zakázky mohou být vysoutěženy i bez dlouho trvajících formálních řízení, pokud je jejich předpokládaná hodnota dostatečně nízká (pod 500 000 Kč bez DPH). V těchto případech zadavatelé kontakují hrstku společností se zadáním zakázky, a poté rozhodnou o jedné z nich jako o výherci. Aby zadavatel kontaktoval právě Vás, je důležité, aby Vás považoval za kvalitního a spolehlivého dodavatele. Jak toho docílit? Identifikujte Vaše potenciální zákazníky, kontaktujte je a demonstrujte jim, proč by si měli vybrat v příštím řízení právě Vás.
První část, tedy identifikaci zákazníků, stejně tak jako získání potřebných kontaktních informací, můžete provést pomocí služby Verejna-soutez.cz: jednoduše se podívejte do našeho archívu, vyhledejte zakázky z Vašeho regionu a oboru, a extrahujte potřebné kontakty!
 

verejna-soutez.cz není odpovědná za obsah webových stránek druhých stran