Feedback

Seminář - Aktuální otázky přezkumu veřejných zakázek dne 27. 2. 2018

07. únor 2018
Náš partner, společnost OTIDEA, pořádá 27. února 2018 seminář s názvem Aktuální otázky přezkumu veřejných zakázek - rozhodovací praxe ÚOHS a správních soudů.

Náplní semináře je rozhodovací praxe ÚOHS a soudní judikatura při interpretaci Zákona o veřejných zakázkách. Účastníci získají přehled v rozhodovací praxi dle staré i nové právní úpravy, dále také v judikatuře správních soudů. Společně s lektorem si projdeme příklady z praxe a na závěr je věnovaný čas dotazům a volné diskuzi k probíraným tématům.

Naši předplatitelé mají na tento seminář 10 % slevu.

verejna-soutez.cz není odpovědná za obsah webových stránek druhých stran