Feedback

Seminář - Vybrané problémy z průběhu zadávacího řízení dne 22. 3. 2018

06. březen 2018
Ve čtvrtek 22. března 2018 se můžete zúčastnit semináře s názvem Vybrané problémy z průběhu zadávacího řízení pořádaným společností Otidea.

Cílem školení je seznámení s nejvíce frekventovanými instituty upravujícími průběh zadávacího řízení, obsaženými v zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, který nabyl účinnosti ke dni 1.10. 2016. Výklad bude zaměřen zejména na pochopení odlišností od právní úpravy obsažené v zák. č. 137/2006 Sb., včetně možné použitelnosti dosavadních závěrů rozhodovací praxe soudů a orgánu dohledu.

Naši předplatitelé mají na tento seminář 10 % slevu.

verejna-soutez.cz není odpovědná za obsah webových stránek druhých stran