Feedback

VI. ročník odborné konference OTIDEA k veřejným zakázkám

01. říjen 2015

Dne 1. 10. 2015 proběhne VI. ročník odborné konference OTIDEA k veřejným zakázkám.

Konference bude patřit bezesporu k nejdůležitějším akcím letošního roku vzhledem k tomu, že příští rok má vstoupit v účinnost nový zákon k veřejným zakázkám. A ten už nyní podněcuje bouřlivou diskuzi a vzbuzuje řadu otázek.

VI. ročník konference k veřejným zakázkám se bude věnovat následujícím tématům:

Konferencí bude provázet Martin Veselovský, moderátor prvního publicistického videokanálu na českém internetu „Drtinová Veselovský TV“.

Přednášková část

Dopad evropských směrnic na zákon o zadávání VZ na Slovensku
Zita Táborská, predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie Slovenké republiky

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek
Kateřina Koláčková, místopředsedkyně představenstva a vedoucí oddělení veřejných zakázek společnosti OTIDEA a.s.

Úklidové služby – problematika hodnocení na cenu aneb kvalita upozaděna

Irena Bartoňová Pálková, viceprezidentka Hospodářské komory
Mýty kolem ZVZ, registr smluv – budiž světlo

Jan Farský, poslanec Parlamentu ČR za Liberecký kraj, místopředseda Ústavně právního výboru a člen Podvýboru pro justici a místní samosprávu a Podvýboru pro veřejnou správu a E-Government

Veřejné zakázky a registr smluv – Právní detaily, které zbytečně děsí
Jan Šrytr, právník společnosti Frank Bold, specialista na fungování veřejné správy a zadávání veřejných zakázek s kvalitativními kritérii

Budoucnost a praxe Národního elektronického nástroje
Stanislav Bogdanov, vedoucí oddělení správy národního elektronického nástroje a elektronických tržišť MMR ČR

Trestněprávní mantinely při zadávání veřejných zakázek z pohledu úředních osob
Helena Válková, právnička se specializací na trestní právo a kriminologii, vysokoškolská profesorka a politička

Současné fungování ÚOHS
Martin Kameník, člen expertní skupiny MMR k ZVZ, předseda sdružení Oživení, o. s.

Veřejné zakázky pohledem Bruselu
Jaroslav Kračún, Europian Commission DG Internal Market and Services

Problematika kontrol a auditů dotovaných zakázek – úskalí, slabiny, obrana
Marek Bena, specialista na veřejné zakázky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod

Veřejné zakázky – formalismus vs. selský rozum
Lukáš Wagenknecht, ekonom, auditor, specialista na finanční řízení a audit se zkušenostmi prvního náměstka ministra financí ČR


verejna-soutez.cz není odpovědná za obsah webových stránek druhých stran