Feedback

Veliký nárůst informací o nových veřejných zakázkách v roce 2015

28. únor 2016

Tender Service Group v roce  2015 uveřejnila  4 366 773 oznámení o veřejných zakázkách!

V porovnání s rokem 2014 se jedná o 62%  nárůst.

K tomuto velkému nárostů došlo hlavně díky:
  • expanzi naší skupiny do Latinské Ameriky
  • nárůstu veřejných zakázek malé hodnoty
  • monitorování nových zdrojů

verejna-soutez.cz není odpovědná za obsah webových stránek druhých stran