Feedback

Multilaterální zakázky #1

15. listopad 2017

Veřejné zakázky financované rozvojovými fondy

Tento článek je prvním ze série čtyř článků zabývajících se veřejnými zakázkami financovanými rozvojovými fondy (tzv. multilaterálně financovanými zakázkami). Dnešní první díl slouží jako úvod do předmětu multilaterálních zakázek.

Veřejné projekty financované z rozvojových fondů představují trh, který každoročně generuje tisíce obchodních příležitostí ze všech podnikatelských sektorů po celém světě.

Mezi nejžádanější práce a služby patří inženýrské služby, technické asistence (konzultace, reporty, školení, technická kooperace, studie proveditelnosti, atd.), dodávka různých druhů zboží, poskytování těžké techniky nebo provádění stavebních prací (např. výstavba nemocnic, mostů, letišť).

Hlavní výhody tohoto trhu představují zakázky z nespočtu odvětví, garantované platby, transparentní a otevřené procedury, a bezpochyby také prestiž, kterou je možné prací pro nadnárodní organizace získat.

Zcela přesně odhadnout výši částek, které jsou každý rok do těchto projektů investovány, je poněkud obtížné — peníze do nich totiž aktivně vkládá přes 300 agentur, fondů a společností, mezi které patří i Evropská unie, Organizace spojených národů, Meziamerická rozvojová banka nebo například Světová banka.

Hlavním úkolem rozvojových fondů je zlepšit životní úroveň podporovaných zemí, zejména ze sociálního a ekonomického hlediska. Místy plnění jsou nejčastěji právě Afrika, Asie, východní Evropa a Latinská Amerika. Objem přidělených financí stále roste, a přibývá tak i vypsaných zakázek — těch už je každý den vypsáno přes 300.

Pro malé a středně velké podniky a firmy znamenají multilaterální veřejné zakázky skvělou příležitost, jak rozšířit své působení za hranice České republiky. Díky garantovaným platbám a možnosti soutěžit ze zahraničí je možné snížit počáteční investice a risk spojený s mezinárodní expanzí.

Veřejná-soutěž.cz denně vyhledává nové obchodní příležitosti, a prezentuje je klientům jasně a srozumitelně. Díky individuálně nastaveným vyhledávacím profilům Vám poskytneme k domácím i zahraničním zakázkám všechny potřebné informace, abyste se mohli soustředit pouze na jejich soutěžení.

Chcete začít soutěžit mezinárodní zakázky? Podrobný návod najdete v druhém díle, který naleznete zde.

verejna-soutez.cz není odpovědná za obsah webových stránek druhých stran