Feedback

Multilaterální zakázky #2

22. listopad 2017

Jak se zúčastnit veřejných zakázek rozvojových fondů 

Tento článek je druhým ze série čtyř článků zabývajících se veřejnými zakázkami financovanými rozvojovými fondy (tzv. multilaterálně financovanými zakázkami). V minulém díle jsme si vysvětlili, co multilaterální veřejné zakázky jsou. Dnes si přiblížíme, jak v nich začít soutěžit. Pro předchozí díl klikněte zde

Trh s multilaterálními veřejnými zakázkami představuje jeden z nejvýhodnějších způsobů jak expandovat do zahraničí, především díky nízkým vstupním nárokům, internetové komunikaci, zaručeným platbám a standardizovaným a transparentním procesům. Procedury spojené se soutěžením zakázek jsou cenově nenáročné, nebo dokonce bezplatné, a proto nepředstavují finanční risk. Práce s uznávanými organizacemi navíc pro dodavatele znamená více kredibility na mezinárodní úrovni, a může tak přinést nové kontakty a příležitosti. 

Jak postupovat? 

  1. Vzhledem k velkému počtu subjektů spravujících rozvojové fondy Vám doporučujeme využít služeb firem, které se zaměřují na monitorování a poskytování informací o veřejných zakázkách.  

  1. Nechte si zaslat zakázku z Vašeho oboru, která Vám vyhovuje. 

  1. Ujistěte se, že je Vaše firma správně registrovaná jako dodavatel na webových stránkách institucí, které to požadují. 

  1. Podejte Vaši nabídku. 

Mezi největší organizace patří: 

Instituce denně vyhlašuje veřejné zakázky s místy plnění po celé Evropě. Nejčastěji jde o dodávky, stavební práce a konzultační služby. Zakázky jsou volně k prohlédnutí, soutěžit o ně však mohou pouze registrovaní členové. 

Registrace jako dodavatel pro Globální tržiště vedené Organizací spojených národů je poměrně jednoduchá, a hlavně také zadarmo. OSN zde vypisuje zakázky pro všechny své organizace (např. UNICEF, Rozvojový program OSN,…). Dodavatelé své produkty a služby označí speciálními klasifikačními kódy, podle kterých poté organizace ve výběrových řízeních volí nejvhodnější uchazeče.   

Světová banka často vypisuje zakázky na výkon korporátních úkonů. Zájemci se musí zaregistrovat jako oficiální dodavatel, avšak samotná registrace hned neznamená přijetí na seznam kvalifikovaných dodavatelů. Společnost musí nejprve projít způsobilostním prověřením ze strany Světové banky. 

Instituce nejčastěji poptává konzultační a podpůrné služby, technickou asistenci, stavební práce a dodávku hardwaru a softwaru. Účast ve výběrových řízeních vyžaduje registraci. 

Databáze poptávek po konzultačních službách (pro firmy i jednotlivce) spravovaná Africkou rozvojovou bankou. Registrace je nutná. 

Tato rozvojová banka rovněž poptává konzultační služby. Výhodou je propracovaný systém databáze, který umožňuje vyhledávat zakázky podle zemí, sektorů, zdrojů, termínů a předpokládaných hodnot. 

S jakými procesy se zde při soutěžení můžete setkat? 

  • RFI - Request for information (Vyžádání informací): Instituce zašle dodavatelům žádost o poskytnutí informací ohledně jejich možného plnění zakázky. Formát je většinou uspořádán tak, aby mohlo dojít k vzájemnému porovnávání uchazečů. 

  • EOI - Expression of interest (Vyjádření zájmu): Dodavatel v dokumentu oznamuje svůj zájem o výkon zakázky a prokazuje schopnost zakázku splnit. 

  • Request for Quotations (Žádost o podání cenové nabídky): Předmět zakázky je definován a dodavatel podává svou cenovou nabídku. 

  • Request for Qualifications (Žádost o prokázání kvalifikace): Tato žádost slouží zadavateli k zúžení výběru uchazečů na ty uchazeče, kteří splňují kvalifikační předpoklady. 

  • RFP - Request for proposals (Žádost o podání nabídky): K této proceduře dochází při projektech, které vyžadují nadstandartní technickou a finanční kapacitu dodavatele. Nabídka by měla obsahovat obecné informace o uchazeči a jeho technických a finančních možnostech včetně lidských zdrojů. 

Příprava nabídky 

Když najdete pro Vaši firmu tu správnou zakázku, je čas na přípravu nabídky. Je velice důležité dodržet instrukce uvedené v zadávací dokumentaci a co nejpřesněji vymezit poskytované služby, práce nebo zboží. 

Mezi dokumenty, které zadavatelé nejčastěji požadují, patří legální spisy, reference na jiné projekty nebo životopisy lidí, kteří mají předmět plnit. Vždy se tedy vyplatí mít po ruce několik kopií všech potřebných listin, a předejít tak zbytečnému prodlužování přípravy nabídky. 

V příštím díle se podíváme na rozličné výhody, které multilaterální zakázky poskytují — ten očekávejte opět příští čtvrtek, tentokrát 30. listopadu 2017.


verejna-soutez.cz není odpovědná za obsah webových stránek druhých stran