Feedback

Multilaterální zakázky #3

30. listopad 2017
Výhody účasti ve veřejných zakázkách rozvojových fondů

Tento článek je třetím ze série čtyř článků zabývajících se veřejnými zakázkami financovanými rozvojovými fondy (tzv. multilaterálně financovanými zakázkami). Dnes se podíváme na výhody, které účast v procesech rozvojových zakázek přináší. Pro předchozí díl klikněte zde.

Mnoho dodavatelů může mít pocit, že vysoutěžení veřejné zakázky, kterou vyhlásil rozvojový fond, je velmi složité a náročné. Zahraniční projekty vždy představují výzvu, avšak vhodné plánování a strategie mohou tyto nevýhody prakticky eliminovat. Vzhledem k předmětům plnění rozličných zakázek často mívají malé a střední podniky větší šanci na výhru než průmyslový giganti.
Mezi hlavní výhody multilaterálně financovaných zakázek oproti „klasickým“ zakázkám můžeme zařadit následující:
  • Žádná vstupní bariéra: Pokud se chceme efektivně účastnit veřejných zakázek v cizích zemích, jako jsou například Německo nebo Polsko, častokrát musíme splňovat různé podmínky — mít přehled o zdejším právním systému a proceduře veřejných zakázek, předchozí zkušenosti v dané zemi, a v některých případech je i potřeba být zapsán v příslušném seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Naopak u zakázek vyhlašovaných rozvojovými fondy se všichni řídí stejnými pravidly, které určuje mezinárodní organizace.
  • Trh poptává veliké množství průmyslových oborů: Stavební práce, inženýrství, konzultace, dodávky i jiné služby. Předpokládané hodnoty se liší tendr od tendru, a proto si zde najdou svoji příležitost malé firmy, ale i konsorcia středních a velkých firem v případě velikých zakázek.
  • Jistota průběhu zakázky: Možná se Vám už stalo, že Vaše firma investovala mnoho času a peněz do přípravy nabídky k zakázce, jen aby po Vaší výhře došlo k jejímu zrušení z důvodu nedostatku financí ze strany zadavatele. U multilaterálních zakázek k tomuto dojít nemůže, jelikož všechny alokace peněz musí být před vyhlášením zakázky rigorózně schváleny.
  • Významné reference: Úspěšné zakončení rozvojové veřejné zakázky může pro jejího dodavatele zároveň fungovat jako doporučení, které lze využít při dalším soutěžení. Znamená to totiž, že taková firma opanuje skvělými ekonomickými, technologickými a lidskými kapacitami.
  • Jistota splacení zakázky: I u zemí, které jsou v brzkých fázích rozvoje, můžeme spoléhat na obdržení platby za dokončení projektu. Smlouva je totiž uzavřena mezi Vaší firmou a mezinárodní organizací, která rozvoj buď přímo financuje, nebo na něj dohlíží.
  • Transparentnost procesu: Organizace, které rozvojové fondy provozují, dbají na principy transparentnosti, rovnosti, účinnosti a integrity. Podvodné praktiky ze strany dodavatelů nejsou tolerovány a často ústí v sankce — například uvedení na seznam společností, u kterých byla prokázána vynucující, podvodná nebo korumpující činnost.
  • Dodatečná finanční kapacita není potřeba: Ve většině případů dodavatel po výhře zakázky obdrží 20 až 30 % její hodnoty předem. To mu umožňuje vykonat projekt bez dalších peněžních úvěrů, které by jinak potřeboval.
Vzhledem k výše uvedeným výhodám nelze pochybovat o tom, že práce pro rozvojové fondy představuje nejbezpečnější, nejrychlejší a ekonomicky nejpříznivější způsob, jak expandovat do zahraničí.

Čtvrtý a poslední článek s tématem multilaterálních zakázek si u nás přečtete příští čtvrtek, 7. 12. 2017. Bude se věnovat cílům těchto mezinárodních projektů — a také tomu, jak je můžete pomoci plnit.

verejna-soutez.cz není odpovědná za obsah webových stránek druhých stran