Feedback

Multilaterální zakázky #4

07. prosinec 2017
Cíle rozvojových veřejných zakázek
 
Tento článek je posledním ze série čtyř textů zabývajících se veřejnými zakázkami financovanými rozvojovými fondy (tzv. multilaterálně financovanými zakázkami). V dnešním a zároveň posledním díle se dozvíte o agendě mezinárodních organizací, které rozvojové veřejné zakázky vypisují. Pro předchozí díl klikněte zde.

V roce 2015 schválil summit OSN program zvaný „Cíle udržitelného rozvoje“, který definuje zaměření rozvojových aktivit až do roku 2030. V tomto období Organizace spojených národů adresuje celkem 17 problémů, které sužují země po celém světě, a snaží se je vyřešit mimo jiné prostřednictvím veřejných zakázek. O jaké záležitosti se jedná?

Konec chudoby
Přestože se index chudoby v posledních 20 letech snížil o 50 %, každý pátý člověk v rozvojové zemi stále žije s méně než 28 Kč na den. Chudoba se však netýká pouze nedostatku financí, vztahuje se i na nedostatek jídla, omezený přístup ke vzdělání, diskriminaci nebo nízkou bezpečnost.

Žádný hlad
Hospodáři mohou být podpořeni a životní prostředí chráněno, což zároveň může posloužit jako stimulace ekonomické situace. Stále větší degradace klimatických podmínek ale přináší sucha a záplavy. V rozvojových zemích tedy musí dojít k zemědělským reformám, které negativní dopad globálního oteplování sníží.

Navýšení životní kvality
Zajištění decentní životní úrovně a kvalitního zdraví nepochybně vyžaduje udržitelný rozvoj všech složek země. Některé oblasti, jako jsou porodnost nebo délka života, už zaznamenaly znamenitý pokrok. Například ale boj proti nemocem stále představuje velikou výzvu.

Přístup ke vzdělání
V posledních letech se tato situace nevídaně zlepšila, zejména v případě vzdělávání ženského pohlaví. Stále se však pracuje na celosvětovém zpřístupnění, které umožní poskytnout rovnocenné příležitosti pro každého.

Rovnost pohlaví
Lidé jsou dennodenně diskriminováni na základě svého pohlaví, zejména v rozvojových zemích. Rovnost patří mezi základní lidská práva — jakmile dojde k její všeobecné akceptaci, lidská společnost z ní bude jen prospívat.

Přístup k čisté a pitné vodě
Nedostatek vody jde ruku v ruce s nedostatkem jídla. Kanalizační a vodovodní infrastruktura zlepší nejen zdravotní stav rodin v rozvojových oblastech, ale i způsob, jak se s vodou doposud nakládá.

Zdroje čisté energie
Obnovitelné zdroje energie se každým dnem stávají důležitějším článkem v boji proti klimatickým změnám. Zpřístupnění moderních obnovitelných energetických zdrojů tak nejen pomáhá k dalšímu rozvoji oblastí, které je potřebují, ale i planetě samotné.

Pracovní příležitosti a ekonomický růst
Mít práci automaticky neznamená nežít v chudobě. Zajištění kvalitních pracovních podmínek a práce samotné, aniž by docházelo k dalšímu znehodnocování životního prostředí, je rovněž jedním z cílů OSN.

Průmysl, inovace a infrastruktura
K dosažení udržitelné úrovně rozvoje je nezbytné investovat do dopravní infrastruktury, zavlažovacích technologií i energetiky, a vzhledem k zrychlujícímu růstu populace a vyšší míře urbanizace rovněž do městského plánování.

Redukce nerovnosti
Mezinárodní komunity umožnily už mnoha lidem vzejít z chudoby, avšak množství zemí stále postrádá elementární zdravotnické služby, vzdělání a komodity.

Udržitelná města a obce
Život ve městě lidem pomohl k sociálnímu a ekonomickému vzestupu. Existuje však mnoho problémů, jejichž řešení by vytvořilo velký počet pracovních míst a zvýšilo životní úroveň. Hlavní problémy představují dopravní možnosti, nedostatek základních služeb, nedostatek vhodného ubytování.

Výroba a spotřeba
Spotřeba a udržitelná výroba závisí na efektivním využití přírodních zdrojů a energií, a umožňují přístup k základním lidským službám, tvorbu pracovních příležitostí a lepší životní úroveň. V procesu je vhodné zapojit i konečného spotřebitele, a poučit ho o nejúčinnějším způsobu spotřeby.

Změny klimatu
Změny přírodních podmínek ovlivňují všechny kontinenty, a jejich negativní dopad bude v budoucnu stále větší. Pokud nebudeme jednat, teplota může koncem 21. století vzrůst průměrně až skoro o 5 stupňů Celsia. Právě proto musí (nejen) rozvojové země budovat čisté a obnovitelné zdroje energie, a efektivně tak mírnit jejich ekologickou stopu.

Podvodní život
Bez oceánů, tak jak je dnes známe, by člověk na Zemi nežil. Zodpovědná správa tohoto přírodního zdroje je pro udržitelnou budoucnost nezbytná.

Ekosystémy
Lesy jsou jedním z největším bojovníků proti globálnímu oteplování — 30 % zemského povrchu je pokryt právě jejich vegetací. Každý rok dojde k vymýcení až 13 milionů hektarů, a v přímém důsledku i k desertifikaci přes 3,5 milionů hektarů půdy.

Mír a spravedlnost
Justice a ochranné složky mohou být protkány korupcí, úplatky, podvody, což zanechává trvalé důsledky na jejich obětech. Cílem je tyto jevy vymýtit a pomáhat ke spravedlivým procesům a rozhodnutím.

Navázání partnerství
K uskutečnění cílů předchozích je třeba vytvořit udržitelnou agendu, která je schopna koordinovat partnerství veřejného sektoru a lidských společenství. Je nezbytné přijmout opatření, která pomohou k uvolňování a správnému směrování všech možných zdrojů směrem k udržitelnému rozvoji.
 
Ačkoliv se tyto cíle mohou zdát obecné nebo abstraktní, denně jsou zhmotňovány v rámci stovek veřejných zakázek. V případě, že by i Vaše firma chtěla pomáhat s řešením nastolených problémů, není žádná lepší cesta, než poskytnutí Vašich zkušeností a expertízy při výkonu rozvojové zakázky.
 
Zdroj: http://www.osn.cz/osn/hlavni-temata/sdgs/

verejna-soutez.cz není odpovědná za obsah webových stránek druhých stran