Feedback

Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek za rok 2017

20. červen 2018
Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo letošní výroční zprávu ohledně trhu s veřejnými zakázkami. My jsme ji přečetli, a přinášíme Vám to nejzajímavější.
 

Trh s veřejnými zakázkami a prognóza růstu

Začněme s velikostí trhu samotného — v minulém roce se trh v České republice vyšplhal na 559 miliard korun. V porovnání s rokem 2016 jde o nárůst zhruba 75 miliard. Podle odhadů můžeme ale letos očekávat ještě vyšší nárůst. Důvodů je několik: dobrá ekonomická situace České republiky, uvolnění finančních prostředků z programového období 2014+ nebo vyšší objem zakázek zadaných v roce 2017, u kterých předpokládáme několikaleté plnění předmětu.
 
Základní údaje o trhu veřejných zakázek v letech 2012 – 2017 Základní údaje o trhu veřejných zakázek v letech 2012 – 2017
Zdroje: Český statistický úřad, Ministerstvo financí – Makroekonomická predikce - leden 2018, Fiskální výhled - listopad 2017, Informační systém o veřejných zakázkách, zpracoval doc. Ing. Leoš Vítek, Ph.D. VŠE Praha.
Pozn.: V případě roku 2017 se jedná o odhad na základě dostupných údajů (stav k 7. 4. 2018). Uváděné finanční hodnoty jsou včetně DPH.

 

Méně nabídek na zakázku

Naopak pokles zaznamenal průměrný počet nabídek podaných na zakázku, a to dokonce na své historické minimum. Na veřejnou zakázku v minulém roce připadlo 2,15 nabídky, tedy téměř poloviční hodnota roku 2013. Česká republika se tak pohybuje hluboko pod standardem Evropské unie, kde na jednu zakázku podáno v průměru 5,5 nabídek. Pokud budeme fenomén zkoumat podle typu veřejné zakázky, zjistíme, že největší pokles zaznamenaly stavební práce.
 
Vývoj průměrného počtu nabídek (ze zadaných zakázek) dle druhu VZ v letech 2012 - 2017
Vývoj průměrného počtu nabídek (ze zadaných zakázek) dle druhu VZ v letech 2012 - 2017 – Veřejný zadavatel
Zdroj:     Informační systém o veřejných zakázkách ke dni 21. 3. 2018
 

Zdroje financování

V roce 2017 byly téměř z 50 % zakázky financovány veřejnými rozpočty a státními fondy České republiky. Objem veřejných investic se zvýšil na úkor zakázek financovaných z vlastních zdrojů zadavatele (pokles z 22 procent na 0,1 %). Skoro dvojnásobně narostla hodnota zakázek financovaná fondy Evropské unie, a na celkové hodnotě se tak podílela 20 procenty.
 
Přehled zdrojů financování za rok 2017
Přehled zdrojů financování za rok 2017
Informační systém o veřejných zakázkách ke dni 21. 3. 2018. Do tohoto přehledu nebyly zahrnuty údaje za soutěže o návrh.
 

Infografika

Výroční zpráva trhu s veřejnými zakázkami za rok 2017 - infografika


Celá zpráva je dostupná z webu Hospodářské komory České republiky.

verejna-soutez.cz není odpovědná za obsah webových stránek druhých stran