Feedback

Zdroje veřejných zakázek

11. říjen 2017

Kde všude jsou veřejné zakázky uveřejňovány? Jak tyto zdroje fungují? 

Zakázky bývají zveřejňovány na mnoha různých místech — záleží zejména na jejich předpokládané hodnotě, typu, i veřejném subjektu, který je vyhlašuje. Následuje podrobné porovnání různých zdrojů:

Úřední věstník Evropské unie

Na věstníku Tenders Electronic Daily (zkráceně TED) musí být na základě evropských směrnic zveřejněna každá nadlimitní zakázka, která byla vyhlášena v rámci zemí EU. Předpokládaná hodnota zakázek, které zde naleznete, tedy překračuje:

  • 3 686 000 Kč (bez DPH) v případě dodávek a služeb, a
  • 142 668 000 Kč (bez DPH) v případě stavebních prací.

Věstník veřejných zakázek

Tento zdroj spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen MMR). Nejčastěji zde naleznete zakázky, které publikují ministerstva České republiky a jiné organizační složky státu — například národní úřady či příspěvkové organizace. Naleznete zde jak nadlimitní zakázky (které se musí nacházet i v TEDu), tak hlavně i ty podlimitní. Věstník veřejných zakázek zřídka obsahuje veřejné zakázky malého rozsahu, jelikož se u tohoto typu tendrů zadavatelé nemusí řídit pravidly zadávacího řízení.

Zde tedy můžeme najít zakázky, jejichž předpokládaná hodnota překračuje:

  • 2 000 000 Kč (bez DPH) v případě dodávek a služeb, a
  • 6 000 000 Kč (bez DPH) v případě stavebních prací.

Profil zadavatele

Profil zadavatele představuje souhrné označení pro elektronické nástroje, pomocí kterých mohou zadavatelé zveřejňovat informace k vyhlášeným veřejným zakázkám. Tyto internetové platformy jsou vlastněny soukromými právnickými osobami. Všichni zadavatelé mají povinnost použít profil zadavatele k publikování veřejných zakázek, u kterých předpokládaná hodnota převyšuje 500 000 Kč (bez DPH). Nejvíce zde dochází k uveřejnění veřejných zakázek malého rozsahu, najdou se zde ale i zakázky vyšších hodnot, které však budou z pravidla publikovány zároveň na jiném z uvedených zdrojů. Seznam profilů zadavatelů je dlouhý, a proto je těžké se mezi nimi orientovat. Nejrozšířenějšími profily zadavatelů jsou EZAK, e zakazky či profilzadavatele.cz.

Internetové stránky zadavatelů a úřední desky

Na těchto místech obvykle publikují zakázky města a obce. Nejčastěji jde o tendry, které nedosahují předpokládané hodnoty 500 000 Kč (bez DPH). I pokud vypsané zakázky tuto částku překročí, a tudíž se musí objevit i na profilu zadavatele, někdy lze na webových stránkách zadavatele najít informace, které jinde nejsou.

Elektronické tržiště

Pod pojmem elektronické tržiště (nebo e tržiště) rozumíme webové aplikace, skrze které dochází k nákupu určitých komodit (jejich seznam naleznete zde). Zakázky se zadávají v rámci stanovených zadávacích řízení. Cílem těchto platforem je rychlý a operativní nákup za vzájemné elektronické komunikace zadavatele a dodavatele. Z hlediska typu zakázek jsou zde nejvíce vypisovány veřejné zakázky malého rozsahu a podlimitní veřejné zakázky zadávané v zjednodušeném podlimitním řízení.

V České republice jsou nyní v provozu elektronická tržiště dvě: Tendermarket a Gemin. S oběma tržišti byla koncesní smlouva ze strany MMR ukončena. Jak Tendermarket, tak Gemin jsou teď financovány soukromě, zatímco MMR pracuje na vlastní platformě.

 

Verejna-soutez.cz tyto zdroje každý den monitoruje, abyste Vy nemuseli. Naše služba zasílání veřejných zakázek z Vašeho odvětví a regionu na e-mail Vám ušetří čas a peníze, a Vy se tak budete moci soustředit pouze na soutěžení.


verejna-soutez.cz není odpovědná za obsah webových stránek druhých stran