Feedback

Glossary

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z všechny

C

CPV kód
Kódy CPV (z angl. Common Procurement Vocabulary, t.j. společná terminologie zadávání) jsou mezinárodně platné číselné kódy pro různé oblasti produktů a služeb.
Klasifikační systém cpv kódů je složen z hlavního a doplňkového slovníku.
 

verejna-soutez.cz není odpovědná za obsah webových stránek druhých stran