Feedback

Glossary

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z všechny

P

Podlimitní veřejná zakázka

Podlimitní veřejnou zakázkou se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota činí v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby nejméně 2 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce nejméně 6 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty a nedosáhne finančního limitu podle odstavce 1.

Profil zadavatele
elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel podle tohoto zákona uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek

Předběžná informace
informace o tom, že zadavatel bude vypisovat veřejnou zakázku. Povinnost uveřejnění předběžné informace u nadlimitních a podlimitních udává zákon. Tato informace musí být uveřejněna minimálně 30 dní před uveřejněním veřejné zakázky.

Předpokládaná hodnota

Výše peněžitého závazku vyplývající z plnění veřejné zakázky, který je zadavatel povinen stanovit pro účely postupu v zadávacím řízení před jeho zahájením. Při stanovení předpokládané hodnoty je vždy rozhodná cena bez daně z přidané hodnoty.

 

verejna-soutez.cz není odpovědná za obsah webových stránek druhých stran