Feedback

Glossary

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z všechny

R

Rámcová smlouva
Písemná smlouva mezi zadavatelem a jedním či více uchazeči uzavřená na dobu určitou, která upravuje podmínky týkající se jednotlivých veřejných zakázek na dodávky, služby či stavební práce zadávaných po dobu platnosti rámcové smlouvy, zejména pokud jde o cenu a množství.
 

verejna-soutez.cz není odpovědná za obsah webových stránek druhých stran