Feedback

Glossary

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z všechny

S

Seznam kvalifikovaných dodavatelů
Do seznamu se zapisují dodavatelé, kteří požádali o zápis do seznamu a prokázali splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 nebo 2 a profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. a) až d).
Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli výpis ze seznamu ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění
 

verejna-soutez.cz není odpovědná za obsah webových stránek druhých stran