Feedback

Glossary

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z všechny

Z

Zadávací dokumentace
soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Za správnost a úplnost zadávacích podmínek odpovídá zadavatel.

Zjednodušené podlimitní řízení
Ve zjednodušeném podlimitním řízení vyzývá veřejný zadavatel písemnou výzvou nejméně 5 zájemců k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. Písemnou výzvu podle odstavce 1 uveřejní veřejný zadavatel na profilu zadavatele po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek.
Veřejný zadavatel nesmí vyzývat opakovaně stejný okruh zájemců, není-li to odůvodněno předmětem plnění veřejné zakázky či jinými zvláštními okolnostmi.
Veřejný zadavatel může použít zjednodušené podlimitní řízení pro zadání
a) podlimitní veřejné zakázky na dodávky nebo podlimitní veřejné zakázky na služby, nebo
b) podlimitní

verejna-soutez.cz není odpovědná za obsah webových stránek druhých stran