Feedback
I.D.: 34817233

RD Opravy a servis velkokuchyňského zařízení

Druh zakázky
Služby
Datum zveřejnění
26.03.19
Druh dokumentu:
Výsledky
CPV kódy
50883000-8
Přílohy:
 1. Oznámení o výběru dodavatele (pdf, 194,7 KB).pdf   Pro zobrazení příloh testujte zde
Místo:
Olomoucký kraj
 • Uložit
 • Tisk
 • Poznámky
  Pro uložení poznámek musíte být přihlášeni.
 • Předat
  Neplatná e-mailová adresa E-mail byl zaslán úspěšně.
Popis:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu (dále též "VZMR") je zabezpečení oprav a odborného servisu (vyčištění, seřízení a podobně), demontáž, montáž velkokuchyňského zařízení u VÚ 4428 Hranice v roce 2019 a 2020 v rozsahu specifikovaných touto VZMR a návrhem Smlouvy o dílo – rámcové dohody (dále také jen "Smlouva"), který je nedílnou součástí zadávacích podmínek a na základě jednotlivých výzev k plnění – dílčích objednávek vystavených objednatelem ve smyslu Smlouvy. Zadávající si vyhrazuje po dobu trvání RD právo změny počtů a typů zařízení uvedených značek a možnost rozšíření služeb nad rámec specifikovaných položek v RD dle aktuální potřeby. Konkrétní množství a typy zařízení budou uvedeny v jednotlivých výzvách - dílčích objednávkách k rámcové dohodě. Podáním nabídky dodavatel stvrzuje, že souhlasí s Všeobecnými obchodními podmínkami Ministerstva obrany (v aktuálním znění uveřejněny na profilu zadavatele link https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-310920816/MultiprofilVerejneDokumentyZadavatele-310920816/ ) a že akceptuje zadávací podmínky. Postup podávání nabídek je stanoven Provozním řádem elektronického nástroje. Další požadavky: opravy velkokuchyňského zařízení provádět u VÚ 4428 Hranice kuchyňský blok budova číslo 5. V případě nutnosti opravy většího rozsahu, opravu provádět v provozovně zhotovitele. Dopravu velkokuchyňského zařízení do provozovny zhotovitele a zpět k VÚ 4428 Hranice kuchyňský blok budova číslo 5, je na náklady zhotovitele. Termíny zahájení jednotlivých dílčích plnění budou stanoveny na samostatných objednávkách. Ceny jednotlivých položek podané v nabídce, budou označeny jako maximální po celou dobu realizace smluvního vztahu. U jednotlivých dílčích objednávek, bude cena jednotlivých položek dle RD. Zadavatel se nezavazuje k odběru celé zakázky. Účastník musí splňovat Osvědčení odborné způsobilosti - podle vyhlášky MO č.273/1999Sb. Toto osvědčení musí být předloženo nejpozději před podpisem smlouvy. Neprováděním oprav VKZ hrozí nezabezpečení přípravy stravy (bezplatné stravování a závodní stravování) v souladu s Vyhláškou 137/2004 Sb., Prov 1-5, Rozkazem MO č. 22/2005, zákonem č. 221/1999 Sb. a bezpečnosti práce v souladu s Vyhláškou č. 85/1978 Českého úřadu bezpečnosti práce a předpisů souvisejících, Vyhláškou č. 48/1972 Českého úřadu bezpečnosti práce a předpisů souvisejících, zákonem č. 309/2006 Sb., zákonem č. 219/1999 Sb., Log-1-3 odborný technický dozor v rezortu MO. Neodstraněním závad, v krajně naléhavém případě, hrozí až poškození zdraví.
Registrujte se nyní na 7 denní testování zdarma. Budete mít přístup k této a mnoha dalším zakázkám z Vašeho oboru!

Proč veřejná-soutěž.cz?

 • Vyhledávací kritéria z Vašeho oboru

 • Největší databáze zakázek v ČR

 • Osobní konzultant - i během testování zdarma!

 • Každý den nově vypsané zakázky

Moje registrace