Feedback
I.D.: 35958967

Rekonstrukce kamenné přehrážky: HB Jahodový potok ř. km 0,400

Druh zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění
17.05.19
Druh dokumentu:
Nabídky
CPV kódy
45246000-3
Termín pro podání nabídky:
29.05.19 10:00
Předpokládaná hodnota:
2 250 919,00 CZK
Přílohy:
 1. výzva.pdf   Pro zobrazení příloh testujte zde
 2. 04+Nabídkový+list_včetně+nabíd kové+ceny+-+VZMR_EL.docx   Pro zobrazení příloh testujte zde
 3. PD Jahodový.zip   Pro zobrazení příloh testujte zde
 4. E-Dokladová část.zip   Pro zobrazení příloh testujte zde
 5. F.2 Soupis prací (neoceněný).xlsx   Pro zobrazení příloh testujte zde
 6. 04+Nabídkový+list_včetně+nabíd kové+ceny+-+VZMR_LIST.docx   Pro zobrazení příloh testujte zde
 7. smlouva_o_dílo_Jahodový_potok_ MM.doc   Pro zobrazení příloh testujte zde
Místo:
Středočeský kraj
 • Uložit
 • Tisk
 • Poznámky
  Pro uložení poznámek musíte být přihlášeni.
 • Předat
  Neplatná e-mailová adresa E-mail byl zaslán úspěšně.
Popis:
SO1. Jedná se o rekonstrukci kamenné přehrážky na Jahodovém potoce. Bude provedena dvoustupňová injektáž tělesa kamenné přehrážky směsmi na bázi cementu a případné doinjektování tělesa hmotami na bázi polyuretanové pryskyřice. V rámci sanace objektu budou provedeny lokální opravy zdiva, kompletně obnoveno spárování zdiva a dojde k vyvložkování průtočných otvorů. SO2. Dojde k demolici stávajícího dopadiště přehrážky, nově bude dopadiště provedeno z kamenné rovnaniny prolité betonem, dopadiště bude ukončeno betonovým prahem, přechodový profil bude stabilisován kamenným záhozem z vybouraného kameniva. SO3. Na pravém břehu v těsném souběhu s komunikací bude provedeno ocelové zábradlí, kotvené do betonových patek. Projektovou dokumentaci vypracovala projektová kancelář- HG Partner, s. r. o., Smetanova 200, 250 82 Úvaly, odpovědný projektant ing. Jaroslav Vrzák. K předmětné akci byly vydány následující dokumenty: - stavební povolení vydaného MěÚ Sedlčany dne 26.9. 2014 pod č. j. ŽP/15933/2014-3/Ja - rozhodnutí-změna stavby před dokončením vydané MěÚ Sedlčany č.j. ŽP/12760/2018-18 ze dne 26. 11. 2018 - Závazné stanovisko orgánu státní správy lesů při MěÚ Sedlčany č.j. ŽP/11670/2018 ze dne 4. 7. 2018 - Závazné stanovisko k zásahu do VKP č.j. ŽP/14472/2018-2 ze dne 19. 7. 2018 - Vyjádření Povodí Vltavy s.p. č.j. 39104/2018-242/Ma ze dne 23. 7. 2018 - Vyjádření CETIN č.j. 612433/18 ze dne 15. 5. 2018- nedochází ke střetu - Vyjádření ČEZ Distribuce č.j. 0100923413 ze dne 14. 5. 2018 -střet s nadzemním NN - Vyjádření Telco Pro Services a.s. č.j. 0200752217 ze dne 14. 5. 2018 – nedochází ke střetu - Vyjádření Grid Services s.r.o. č.j. 5001722381 ze dne 15.5.2018 -nedochází ke střetu - Vyjádření 1. SČV č.j. TÚP/191/18-Fas ze dne 16. 5. 2018 – nedochází ke střetu - Vyjádření NET4GAS s.r.o. č.j. 4196/18/OVP/N ze dne 15. 5. 2018 – nedochází ke střetu - Vyjádření T-Mobile Czech republic a .s. č.j. E18076/18 ze dne 15.5.2018– nedochází ke střetu - Vyjádření Vodafone Czech republic a.s. č.j. 180515-094680271 ze dne 15.5.2018-nedochází ke střetu Veškeré doklady ke stavbě viz „Dokladová část“ v PD. Zhotovitel je povinen dodržet a zajistit veškeré případné podmínky uvedené ve stanoviscích, vyjádřeních a souhlasech vlastníků a nájemců dotčených pozemků stavbou. Místo plnění: Sedlčany, k.ú. Proudkovice
Registrujte se nyní na 7 denní testování zdarma. Budete mít přístup k této a mnoha dalším zakázkám z Vašeho oboru!

Proč veřejná-soutěž.cz?

 • Vyhledávací kritéria z Vašeho oboru

 • Největší databáze zakázek v ČR

 • Osobní konzultant - i během testování zdarma!

 • Každý den nově vypsané zakázky

Moje registrace