Feedback
I.D.: 36058907

Revize elektrických zařízení - Spolana s.r.o.

Druh zakázky
Služby
Datum zveřejnění
21.05.19
Druh dokumentu:
Nabídky
CPV kódy
50000000-5 50532000-3
Termín pro podání nabídky:
31.05.19 14:00
 
 
Přílohy:
 1. UP-UG_2_001462_19.zip   Pro zobrazení příloh testujte zde
Místo:
Středočeský kraj
 • Uložit
 • Tisk
 • Poznámky
  Pro uložení poznámek musíte být přihlášeni.
 • Předat
  Neplatná e-mailová adresa E-mail byl zaslán úspěšně.
Popis:
Provádění revizí elektrických zařízení v objektech jednotlivých útvarů SPOLANA a.s.. Tyto objekty se nacházejí v areálu SPOLANA a.s., a to v komerční zoně a v zoně chemopark. Uchazeč bude provádět revize elektrických zařízení nízkého napětí ( dále jen NN ), hromosvodů, vysokého napětí ( VN ) a měření a regulace ( M+R ). Objekty v nichž se revize provádějí se nacházejí v objektech třídy A a B. Revizní technik Uchazeče bude spolupracovat s pověřeným pracovníkem útvaru centralizované údržby (ÚCÚ) SPOLANA a.s. při provádění revizí na základě předem určených položek plánu revizí, plnění plánu revizí bude kontrolováno v měsíčních periodách a bude podkladem pro měsíční fakturaci. V přílohách jsou uvedeny plány revizí pro rok 2019. Uchazeč je povinen po skončené revizi předat revizní zprávu na ÚCÚ. Revizní zprávy budou mít vždy stejný formát a budou předávány následovně: • 2x v tištěné podobě • 1x v elektronické podobě • 1x Soupis zjištěných závad Pověřený pracovník ÚCÚ bude s Uchazečem spolupracovat a předá k nahlédnutí doklady potřebné k provedení revize – poslední pravidelnou revizní zprávu, výchozí revizní zprávu, protokol určení vnějších vlivů, případně výkresovou dokumentaci, bude aktivně spolupracovat s revizními techniky a koordinovat veškeré činnosti spojené s výkonem revizí. Uchazeč bude vykonávat veškeré činnosti související s revizemi jako hlavní dodavatel a jako smluvní partner SPOLANA a.s. bude mít plnou zodpovědnost za plnění činností plynoucích z tohoto poptávkového řízení. Uchazeč je povinen disponovat kvalifikovanými pracovníky v dostatečném počtu tak, aby byl schopen zabezpečit průběžné plnění plán revizí poptávajícího. Nabízející je povinen veškeré činnosti provádět v souladu s platnými ČSN. S vybraným uchazečem bude uzavřena Objednávka na provádění revizí elektrických zařízení. Objednávky nad rámec této objednávky o dílo budou řešeny samostatně. Zahájení činností od: 1.6.2018
Registrujte se nyní na 7 denní testování zdarma. Budete mít přístup k této a mnoha dalším zakázkám z Vašeho oboru!

Proč veřejná-soutěž.cz?

 • Vyhledávací kritéria z Vašeho oboru

 • Největší databáze zakázek v ČR

 • Osobní konzultant - i během testování zdarma!

 • Každý den nově vypsané zakázky

Moje registrace